Samsung Kies 3 3.2.16084.2

Samsung Kies 3 3.2.16084.2

Samsung Electronics Co., Ltd. – 38,9MB – Freeware –
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
Kies 3 là một thư viện phương tiện truyền thông được thiết kế cho sản phẩm Samsung. Nó là tương thích với MP3, điện thoại thông minh viên nén, và nhiều hơn nữa. Nó cũng có các tính năng khác như khả năng xem video HD hoặc chơi nhạc trực tiếp từ thư viện. Mô hình được hỗ trợ: thông minh điện thoại/máy tính bảng từ Galaxy Note III (Android OS 4.3 hoặc hơn)

Tổng quan

Samsung Kies 3 là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Samsung Electronics Co., Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.843 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Samsung Kies 3 là 3.2.16084.2, phát hành vào ngày 28/11/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/11/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 3.2.16084.2, được sử dụng bởi 49 % trong tất cả các cài đặt.

Samsung Kies 3 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 38,9MB.

Người sử dụng của Samsung Kies 3 đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Samsung Kies 3!

Cài đặt

người sử dụng 5.843 UpdateStar có Samsung Kies 3 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại